top of page
sca25691-LOW.jpg

2023

SMÅBARNS-
PEDAGOGIK

ETT FRAMTIDSJOBB

Vill du vara med och bygga vår framtid?

Småbarnspedagogiken har positiva och långsiktiga effekter på barnets lärande och utveckling.

 

Genom att delta i småbarnspedagogiken får barnet det kognitiva, sociala och emotionella stöd hen behöver för att kunna utnyttja sin fulla potential.

 

I småbarnspedagogiken utvecklar barnet självreglering och en tro på sig själv som en duglig, aktiv och lärande individ.

 

Barn har rätt till den bästa småbarnspedagogiken! Vill du vara del av resan som småbarnspedagog?

123kindergarten-students-sitting-on-the-floor-2022-12-15-23-20-14-utc.png
Introduktion

Vad kan jag
förvänta mig av 
branschen?

Hur är det att jobba inom branschen? 

Inom småbarnspedagogiken jobbar barnskötare, lärare, socionomer, speciallärare och chefer inom småbarnspedagogik. Vi pedagoger är proffs inom vårt område och jobbar i ett mångprofessionellt team med att vårda, fostra och undervisa barnen. Vi gör dagligen val som gäller den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken och beaktar varje barn som en enskild individ. Vårt engagemang och yrkeskunnande som pedagog förmår att utvidga barnets lärande i dialog. Vår förmåga till dialog och att ställa öppna och utmanande frågor är exempel på det pedagogiska arbete som kännetecknar vårt jobb inom småbarnspedagogiken.

Vad kan jag förvänta mig av utbildningen?

Oberoende av utbildning eller vad du väljer att studera till inom småbarnspedagogiken, kommer dina studier bestå av både praktiska och teoretiska helheter. Du behöver inte ha arbetat eller bekantat dig med yrket inom småbarnspedagogik innan du söker dig till studierna. Samtliga studier innehåller praktikperioder, där du får bekanta dig med den praktiska delen inom yrket. Praktikperioderna är uppdelade under hela studietiden. Genom föreläsningar, grupparbeten, självständiga studier och studiebesök får du den teoretiska kunskapen som du kommer att behöva för att utöva ditt kommande yrke. Studierna är varierande, och det finns även inom några utbildningar möjligheter till distansstudier och till att utbilda sig genom läroavtal.

Hur ser framtidsutsikterna ut inom branschen?

Det finns goda möjligheter till en fast tjänst efter avlagd examen inom småbarnspedagogik. Många praktikplatser ser gärna att praktikanten exempelvis söker sommarjobb på samma enhet som hen gjorde sin praktik på eller ansöker om en ledig tjänst när hen är behörig. Kortare och längre vikariat finns det även mycket av.

FÖLJ OSS PÅ

@SMABARNSPEDAGOGIKEN

sca25681_LOW.jpg
Ultbildningarna

Utbildningarna

Inom småbarnspedagogiken jobbar barnskötare, lärare och socionomer.

3_edited_edited.png

Lärare

Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik är pedagogiska experter som ansvarar för den pedagogiska verksamheten, utvärderingen och utvecklingen i barngruppen.

2.png

Barnskötare

Som barnskötare inom småbarnspedagogik ansvarar du tillsammans med ditt team för barnets vård, fostran och undervisning utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå.

Socionom

Som socionom inom småbarnspedagogik arbetar du i barngrupp med vård och fostran. 

Socionomen fungerar som stöd för barnen, familjerna och personalen tillsammans med andra sakkunniga i småbarnspedagogiken.

LÄRARE INOM 
SMÅBARNSPEDAGOGIK

HELSINGFORS UNIVERSITET & ÅBO AKADEMI
Utbildningens längd är 3 år (Kandidat) + 2 år (Magister)

Om du vill jobba som lärare inom småbarnspedagogik behöver du minst en kandidatexamen i pedagogik från ett universitet. Till utbildningarna kan du söka med gymnasium eller yrkesutbildning som grund. Studierna till pedagogie kandidat varar ca 3 år. En magisterexamen beräknas ta totalt ungefär 5 år.


Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik är pedagogiska experter som ansvarar för den pedagogiska verksamheten, utvärderingen och utvecklingen i barngruppen. Som speciallärare inom småbarnspedagogiken arbetar du med barngrupper och enskilt med barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. En lärare inom småbarnspedagogik är också behörig för förskoleundervisning.

 

Behörighetsvillkor:

 • minst pedagogie kandidatexamen som innehåller studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik.


Efter kandidatexamen kan du fortsätta till pedagogie magisterexamen, som ger behörighet för att fungera som daghemsföreståndare och inneha administrativa ledar- eller sakkunniguppgifter.

mother-or-nursery-teacher-teaches-her-children-to-2022-01-18-23-32-08-utc_edited.jpg

BARNSKÖTARE INOM
SMÅBARNSPEDAGOGIK

AXXELL, PRAKTICUM, STEP-UTBILDNING

Utbildningens längd är 1,5-2,5 år

Om du vill jobba som barnskötare ska du studera till närvårdare eller barnledare. Till utbildningarna kan du söka direkt efter åk 9. Studiernas längd är ca 2,5 år. Om du är student eller har tidigare yrkesexamen kan studietiden bli kortare.

 

Som barnskötare inom småbarnspedagogik ansvarar du tillsammans med ditt team för barnets vård, fostran och undervisning utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. I praktiken innebär arbetet grundläggande vård och omsorg, handledning av pyssel- och lekverksamhet, utomhusaktiviteter, att stöda vid på- och avklädning och måltider samt att ha en dialog med vårdnadshavarna.

 

Behörighetsvillkor:

 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning,
  t.ex. barnledare 
  eller

 • en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området, t.ex. närvårdare
  eller

 • någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn.

123mom-teaches-the-kid-to-walk-young-mother-walks-in-2022-01-31-18-48-41-utc.jpg

SOCIONOM INOM
SMÅBARNSPEDAGOGIK

ARCADA & NOVIA
Utbildningens längd är 3,5 år

Vid en yrkeshögskola kan du studera till socionom inom småbarnspedagogik. Till utbildningen kan du söka med gymnasium eller yrkesutbildning som grund. Studierna varar ca 3,5 år.
 

Som socionom inom småbarnspedagogik arbetar du i barngrupp med vård och fostran. Socionomen fungerar som stöd för barnen, familjerna och personalen tillsammans med andra sakkunniga i småbarnspedagogiken. Till socionomens grundfärdigheter hör att stärka barnets sociala utveckling och att vid behov stöda familjernas resurser och välmående.
 

Behörighetsvillkor:

 • minst yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som innehåller minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik
  eller

 • socionomexamen som har kompletterats med motsvarande studier.


För att få behörighet att jobba som socionom inom småbarnspedagogiken skall du välja barnpedagogiska studier samt göra din praktik och ditt examensarbete inom småbarnspedagogiken.

AdobeStock_138795767_edited_edited_edited.jpg
Om Sydkusten

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Det finns lediga jobb inom branschen.  

SE LEDIGA
ARBETS
PLATSER

AdobeStock_119420037.jpeg

KOM IHÅG ATT
ANSÖKA I TID

Ansökningstiden varierar beroende på om det är andra eller tredje stadiets studier

VILL DU HA
MER INFO?

LÄMNA DIN E-POST IFALL DU VILL HA
MER INFO OM BRANSCHEN

TACK FÖR VISAT INTRESSE!

PROJEKTET FINANSIERAS AV

Svenska_kulturfonden_logo_svart_RGB.jpg
KONSTSAMFUNDET_LOGO.png
sfv_logo_webben-2.jpg
bmr_liten.jpg

MER OM OSS PÅ SYDKUSTEN

Sydkusten arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgången på småbarnspedagoger och förbättra deras villkor. I augusti 2021 startades projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb.
 

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för service av hög kvalitet på svenska inom utbildning och kultur.

Läs mer om oss på sydkusten.fi

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
(09) 618 212 33
helsingfors@sydkusten.fi

bottom of page